Javna nabava

JEDNOSTAVNA NABAVA

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – Drveni most preko rijeke Odre na području zaštićenog područja značajan krajobraz “Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru” i dijelova europske ekološke mreže HR1000003 i HR 2000415 Odransko polje

  1. Odluka o početku postupka jednostavne nabave
  2. Poziv na dostavu ponude
  3. Ponudbeni list (Prilog 1)
  4. Troškovnik (Prilog 2)
  5. Građevinski projekt – Idejni projekt mosta Selce na rijeci Odri
  6. Lokacijska dozvola
  7. Izvod iz katarskog plana – Veleševec 1598-2, 1465-3
  8. Izvod iz katastarskog plana – Turopoljski_Lug 38-2, 10-2

 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Priručnik o zelenoj javnoj nabavi

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

II. Izmjene Plana nabave za 2014. godinu

I. Izmjene Plana nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Izjava o nesklapanju ugovora o javnoj nabavi

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije nije provodila postupak javne nabave.