Natječaji i javni pozivi

Javni natječaj  za prijam  na određeno vrijeme

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“,  raspisala je Natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto, Stručni/a suradnik/ca  na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci.

Javni natječaj je objavljen u ,,Narodnim novinama” 110/16,  od dana 30. studenog  2016. godine.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom „ne otvaraj – javni natječaj“.

Cjelokupni tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

Sukladno tekstu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto stručnog suradnik/ce u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”, koji natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 110/16 i Biltenu HZZ-a broj 232 ravnateljica JU Zeleni prsten objavljuje:

Upute kandidatima za testiranje

Poziv na testiranje

 

 

Raspisan natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Zeleni Prsten Zagrebačke Županije

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ na svojoj 30. sjednici održanoj dana 1. srpnja 2016. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije,  za mandatno razdoblje od četiri godine.

Javni natječaj je objavljen u ,,Narodnim novinama” 61/16,  od dana 6. srpnja 2016. godine.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom „Ne otvarati – natječaj za imenovanje ravnatelja/ice“.

Cjelokupni tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

 

 

 

Javni natječaj  za prijam u radni odnos

Sukladno tekstu natječaja za prijam u radni odnos za radno mjesto stručnog suradnik/ce u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”, koji natječaj je objavljen u „Večernjem listu“ od 31. siječnja 2016. godine, predsjednik Povjerenstva za provedbu postupka natječaja objavljuje

Upute kandidatima za testiranje

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnik/ce u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”, objavljen je u „Večernjem listu“  31. siječnja 2016. godine.

Cjelokupni tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ‘’Zeleni prsten’’
151. samoborske brigade HV 1
10430 Samobor
s naznakom  “ne otvaraj-natječaj ”

 

Javni natječaj za prijam na određeno vrijeme, četiri mjeseca, objavljen  23.06.2015. HZZ

Sukladno tekstu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (četiri mjeseca) za radno mjesto stručnog suradnik/ce u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”, koji natječaj je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 25. lipnja 2015. godine, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”objavljuje upute kandidatima.

Upute kandidatima za testiranje

Natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto, Stručni/a suradnik/ca 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 4 (četiri) mjeseca zbog povećanog obima posla objavljen na stranicama HZZ, možete vidjeti ovdje, a cijelokupni tekst natječaja ovdje

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i
drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije  ‘’Zeleni prsten’’
151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor
s naznakom  “ne otvaraj-natječaj ”

 

Javni natječaj  za prijam u radni odnos, objavljen 25.01.2015.

Sukladno tekstu natječaja za prijam u radni odnos za radno mjesto stručnog suradnik/ce u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”, koji natječaj je objavljen u „Večernjem listu“ od 25. siječnja 2015. godine, predsjednik Povjerenstva za provedbu postupka natječaja objavljuje upute kandidatima.

Upute kandidatima za testiranje

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima
i drugim zaštićenim dijelovima prirode na
području Zagrebačke županije ‘’Zeleni prsten’’,
151. samoborske brigade HV 1,
10430 Samobor,
s naznakom  “ne otvaraj-natječaj ”

Tekst natječaja

 

Javni natječaj za prijam na određeno vrijeme, jedan mjesec – poništenje natječaja

Poništava je javni natječaj za prijam na određeno vrijeme na jedan mjesec.
Tekst poništenja natječaja

 

Javni natječaj za prijam na određeno vrijeme, jedan mjesec

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:
JU Zeleni prsten Zagrebačke županije
ulica 151. Samoborske brigade HV 1
10430 Samobor

Tekst natječaja

 

Poziv za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti dovođenja, prihvata i vođenja posjetitelja u zaštićenom području Geomorfološki spomenik prirode Otruševačka špilja

Odluka o raspisivanju Javnog poziva

Javni poziv za prikupljanje ponuda za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti dovođenja, prihvata i vođenja posjetitelja na zaštićenom području Geomorfološki spomenik prirode Otruševačka špilja

Nacrt Ugovora o koncesijskom odobrenju

Odluka o davanju koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti dovođenja, prihvata i vođenja posjetitelja u zaštićenom području Geomorfološki spomenik prirode Otruševečka špilja

Obrazac zahtijeva