Međunarodni haiku natječaj na temu Bijela roda

U Godini bijele rode u Zagrebačkoj županiji JU Zeleni prsten Zagrebačke županije i  Udruga „Tri rijeke“ otvaraju  natječaj  za haiku na temu Bijela roda. Natječaj se raspisuje u tri kategorije; međunarodni haiku na engleskom jeziku, haiku na hrvatskom jeziku te haiku za učenike osnovnih škola. Cilj raspisivanja natječaja je očuvanje i zaštita populacije bijele rode. … Continue reading Međunarodni haiku natječaj na temu Bijela roda