Mjere i uvjeti zaštite prirode za livade i pašnjake

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Vijesti

Dana 17. lipnja 2015. godine u Zagrebu je održan sastanak na temu „Mjere i uvjeti zaštite prirode za livade i pašnjake kao sastavni dijelovi Ugovora i  Sporazuma o korištenju zajedničkih pašnjaka“, u organizaciji Javne ustanove „Zeleni prsten“ Zagrebačke županije.

Sastanak je održan u sklopu projekta „Sava- kultura- Natura“ nositelja Zelene akcije i Brodskog ekološkog društva, s partnerima Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije.

Poplavna područja zajedničkih pašnjaka se uglavnom nalaze u zaštićenim područjima i dio su ekološke mreže te je obzirom na nedjeljivost biološke raznolikosti i poljoprivrede uz rijeku Savu neophodna suradnja resora zaštite prirode i poljoprivrede. Ovo je prvi puta da je zakonom omogućen upis državnog poljoprivrednog zemljišta, tzv. zajedničkih pašnjaka u ARKOD. Obzirom na prirodu posla, županijske javne ustanove su aktivno uključene u ovu problematiku te su često prve kojima se korisnici poljoprivrednog zemljišta obraćaju te je važno da kao javne službe imaju pravovremenu i točnu informaciju, kao i da nadležne institucije obavijeste o stanju i problemima ”na terenu”.

Sastanku su osim nositelja i projektnih partnera prisustvovali Nevenka Vesković ispred Ministarstva poljoprivrede, Vladimir Hršak, Ivana Ilijaš i Gabrijela Šestani ispred Državnog zavoda za zaštitu prirode, Denis Begić i Marija Sesvečan ispred Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, odnosno Upravnog odjela za poljoprivredu Zagrebačke županije.